Wat gebeurt er als ik vergeet mijn ondersteuning voor pakket te verlengen?

U bent zelf verantwoordelijk om tijdig een nieuwe indicatie aan te vragen.

Vanaf drie weken voordat u voor het laatst een pakket krijgt, hoort u op het uitgiftepunt dat u contact moet opnemen met de verwijzende instantie. Neemt u niet of niet op tijd contact op, dan vervalt uw aanspraak op een pakket en wordt u uitgeschreven. Dit betekent, dat u na de datum van uw verlopen voedselbank indicatie geen pakket meer van ons ontvangt. U kan pas een voedselpakket ontvangen wanneer u een geldige indicatie heeft. Let op: U blijft altijd zelf verantwoordelijk voor het verlengen van uw pakket.