Aanmelden

De aanvraag van een voedselpakket loopt altijd via een hulpverlener. Een hulpverlener is bijvoorbeeld maatschappelijk werk, de sociale dienst of een kerkelijk hulpverlener. Voor het aanvragen van een voedselpakket zijn vaste Toekenningscriteria 2020 opgesteld. De voedselbank beoordeelt of de aanvrager voor een voedselpakket in aanmerking komt. Een voedselpakket is een aanvulling, een tijdelijke noodoplossing en je kunt er niet een hele week van eten.

Wie komt in aanmerking?
Of u in aanmerking komt voor een voedselpakket, hangt af van de hoeveelheid leefgeld. Dit is het geld dat maandelijks overblijft als je van de inkomsten de vaste lasten aftrekt. Hoeveel dat leefgeld mag zijn, is afhankelijk van de gezinssamenstelling en dat gedeelte van de vaste lasten waarop eenvoudig bezuinigd had kunnen worden. Hierover vindt u informatie op de pagina Toekenningscriteria 2020

Noodpakket

Heeft u een financiële noodsituatie (bijvoorbeeld door beslaglegging op inkomen), dan kan de voedselbank u éénmalig een noodpakket verstrekken en vervolgens helpt de hulpverlener u met een voedselbank indicatie en uw financiële noodsituatie. (zie informatie over ‘Geen pakket zonder traject’)

Een voedselpakket is tijdelijk
Een voedselpakket is een tijdelijke aanvulling, een steuntje in de rug voor mensen met financiële problemen. Nadat de aanvraag is ingediend vindt de beoordeling plaats. Als de beoordeling positief is, krijgt u een indicatie (beschikking), variërend van 1 tot maximaal 3 maanden. Hierna moet de hulpverlener een verlengingsaanvraag indienen. Bij elke indicatie hoort een plan van aanpak of een advies. Hiermee kunt u uw situatie op de lange termijn verbeteren. Het is strikt noodzakelijk dat u hieraan meewerkt. Doet u dit niet, dan wordt de ondersteuning door de Voedselbank beëindigd. U kunt maximaal 3 jaar gebruikmaken van de ondersteuning van de Voedselbank.

Diverse uitgiftepunten
Als uw aanvraag is goedgekeurd krijgt u daarvan bericht van uw hulpverlener. Daarin staat waar en wanneer u een voedselpakket kunt ophalen, vaak al in dezelfde week. In de regio Waterland zijn 3 uitgiftepunten waar klanten een pakket kunnen ophalen; Purmerend, Volendam en Monnickendam.

Voedselpakket niet opgehaald
Natuurlijk kan het een keertje voorkomen dat u het voedselpakket niet kunt ophalen. Maar, bel dan van tevoren het telefoonnummer dat u heeft gekregen van uw hulpverlener om uzelf af te melden. Dan kunnen wij de inhoud van het pakket nog verdelen onder andere klanten. De pakketten worden niet thuis bezorgd! Mocht u zichzelf niet hebben afgemeld, dan krijgt u de eerstvolgende vrijdag geen pakket. Als het pakket drie keer niet wordt opgehaald en u zichzelf ook niet vooraf hebt afgemeld, dan wordt u van de lijst verwijderd en ontvangt u geen voedselpakket meer.

Wij nemen elke klacht serieus
Ondanks dat wij altijd zorgvuldig omgaan met het voedsel en een goed contact onderhouden met al onze vrijwilligers en leveranciers, kan het natuurlijk voorkomen dat u een klacht heeft. Wat u in dat geval kan doen leest u op de pagina Klacht indienen.