Wat gebeurt er als ik mijn pakket niet ophaal?

In verband met het samenstellen van de pakketten dient u voor donderdag 12 uur te melden dat u uw pakket niet komt ophalen. Dit kan telefonisch of via SMS of Whatsapp 0641 382670.
Mocht u zich niet afgemeld hebben, dan krijgt u de eerstvolgende vrijdag geen pakket. Als twee keer het pakket niet opgehaald wordt en ook niet vooraf wordt doorgegeven dat u niet komt, dan wordt u van de lijst gehaald en kunt u geen pakket meer ophalen. U kunt dan pas na 8 weken een nieuwe indicatie aanvragen. De verwijzende instantie wordt op de hoogte gesteld. Voordat u weer in aanmerking komt voor een nieuw pakket volgt er eerst een intakegesprek.