Het Bestuur

Het bestuur van Stichting Voedselbank Purmerend bestaat uit minimaal 5 en maximaal 7 leden; naast een aantal algemene taken heeft ieder bestuurslid zijn of haar eigen portefeuille. Van de bestuursleden wordt verwacht dat zij 1 tot 3 dagdelen per week beschikbaar zijn en dat zij over relevante ervaring op hun specifieke werkterrein beschikken.

Het huidige bestuur wordt gevormd door:

Voorzitter: “vacant”
Secretaris: Gerard Hoving
Penningmeester: Anton Schouten
Algemeen leden: Hans Specker, Johan Hage, Leo Zander & Ria Cooper

CORRESPONDENTIE ADRES BESTUUR :

Van IJsendijkstraat 164-A

1442 LC Purmerend