Beste Klant,
De Stichting Purmerendse Voedselbank is een particulier initiatief welke losstaat van welke wettelijke regeling dan ook. Het verkrijgen van een voedselpakket is geen recht en hieraan zijn voorwaarden verbonden. In het belang van een goede werksfeer zijn er een paar regels opgesteld voor u als klant van Voedselbank Purmerend

De voedselpakketten

U ontvangt een voedselpakket van ons ter ondersteuning en is een aanvulling op uw eigen wekelijkse boodschappen. Zowel het samenstellen van de voedselpakketten als het verstrekken ervan aan onze cliënten gebeurt met de grootste zorg. Deze pakketten bestaan uit producten, welke ter beschikking worden gesteld door diverse bedrijven. Wij hebben dus geen enkele invloed op de soort producten en de hoeveelheid, die wij elke week ontvangen. De pakketten worden samengesteld op basis van de gezinssamenstelling en de gezinsgrootte. Het kan gebeuren dat wij van de ontvangen versproducten niet genoeg hebben voor iedereen. Wij bepalen dan wie deze producten wel of niet ontvangen. De verkregen producten zijn uitsluitend bedoeld voor persoonlijk gebruik en mogen niet via internet of andere kanalen worden verhandeld. Het is niet toegestaan om producten met onze logo’s weg te geven aan derden! Mocht verhandeling worden vastgesteld stopt de verstrekking van het voedselpakket.  Als Voedselbank kunnen we niet voldoen aan vragen voor dieetvoeding, Halal en het verstrekken van vegetarische maaltijden. We zouden dit wel graag willen maar kunnen hierin niet voorzien.

Voedselveiligheid

Sommige producten die u ontvangt kunnen over de houdbaarheidsdatum (THT) zijn, deze kun je nog lang eten na de datum die op de verpakking staat. U dient het product nog wel voor de consumptie te controleren. Heel simpel: kijken, ruiken en proeven. Na afgifte kunnen zowel de voedselbank als de fabrikant/ leverancier niet meer aansprakelijk worden gesteld voor het product. Klanten van de voedselbank moeten erop kunnen vertrouwen dat de veiligheid van het voedsel dat zij krijgen aangeboden, gewaarborgd is. De Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit (NVWA) heeft speciaal voor de Voedselbanken in Nederland een document opgesteld, het Infoblad 76. Door info te verstrekken, hopen we de bestaande onduidelijkheid (en onwetendheid) over de THT weg te nemen.

Diepvries producten

Ondanks de zorgvuldigheid waarmee de diepvries producten worden behandeld, kan Voedselbank Purmerend niet garanderen dat alle diepvries producten onder de -18 graden blijven. Daarom dient u de diepvries producten te behandelen als koelproducten. Dus thuis niet meer invriezen, maar (min of meer) direct consumeren.

Ingevroren brood

De brood wordt verstrekt door diverse bakkers en supermarkten. Kan zijn dat de brood in de voorafgaande week ingevroren zijn geweest! De brood is maximaal 2 weken houdbaar bij -18⁰C. Ontdooid brood is niet geschikt om opnieuw ingevroren te worden!

Allergeen informatie

Afhankelijk van de broodsoort kan het brood naast gluten ook nog de volgende allergenen bevatten: Noten, sesamzaad, pinda’s koemelk, eieren, soja en lupine.  Advies voor de klant die allergisch is voor bepaalde allergenen: Heeft u twijfels of u het brood kan eten: Geen brood meenemen!

Ophalen voedselpakket

Er is weinig parkeerruimte rond de Voedselbank. Parkeer netjes en zet een ander niet klem. Parkeer nooit voor een grote garagedeur die open moet kunnen! In het geval van autoschade door aanrijding is de Voedselbank niet verantwoordelijk. De eerste keer dat u uw pakket komt ophalen, dient u uw identiteitsbewijs mee te brengen. U kunt iedere vrijdag uw voedselpakket ophalen bij de aangewezen uitgifte. U dient zelf stevige tassen (minimaal 3) en een koeltas mee te nemen.

Het afhalen van voedselpakketten onder invloed van alcohol en/of drugs is niet toegestaan. Verbaal en/of fysiek geweld ten opzichte van medewerkers/ cliënten leidt tot onmiddellijke stopzetting van de voedselverstrekking. U dient dan de Voedselbank, zonder voedselpakket, te verlaten en verdere voedselverstrekking wordt stopgezet.

Dag van uitgifte
Voedselpakket worden iedere vrijdag verstrekt op de genoemde tijdstippen per locatie.

Uitgiftepunt in Purmerend
Pakket 1 wordt verstrekt tussen 13:30 tot 14:30
Pakket 2 wordt verstrekt tussen 15:00 tot 15:30
Adres: Bedrijfsruimte Purmerend Van IJsendijkstraat 164-A 1442 LC Purmerend Bushalte Kwadijkerkoogweg Bus 301 & 413 + 7 minuten lopen

Uitgiftepunt in Volendam
Pakket wordt verstrekt tussen 12:00 tot 13:30
Adres: Het Missiehuis Slobbeland 4 1131 AB Volendam
Bushalte Marinapark Bus 316, 817, 110 + 7 á 8 minuten lopen

Uitgiftepunt Monnickendam
Pakket wordt verstrekt tussen 12.00 tot 13.30 uur
Sociaal Cultureel Centrum De Bolder
’t Spil 1
1141 SB Monnickendam

Uitgiftepunt Beemster
Jongerencentrum Beejee
Bernardus Hollanderstraat 9
1462 XD Middenbeemster
Uitgifte op vrijdag van 14.30 tot 15:00 uur

Kunt u niet komen?
Natuurlijk kan het een keertje voorkomen dat u uw voedselpakket niet kunt ophalen. In verband met het samenstellen van de pakketten dient u voor donderdag 12 uur te melden dat u uw pakket niet komt ophalen. Dit kan telefonisch of via SMS/Whatsapp 0641 382670. Het telefoonnummer staat ook achter uw voedselbank klantenkaart. Dan kunnen wij uw pakket nog verdelen onder andere mensen. N.B. De Voedselbank Purmerend besteedt de grootst mogelijke zorg aan voedselveiligheid. Een belangrijk onderdeel betreft de persoonlijke hygiëne van zowel de vrijwilligers als de klanten, waaronder maatregelen om bij verkoudheid, griep of andere besmettelijke ziekte (bijvoorbeeld waterpokken, enz) te voorkomen dat anderen besmet worden. Stuur dan iemand anders om uw voedselpakket op te halen of blijf wat uit de buurt van anderen en vermijdt in ieder geval fysiek contact. Wij rekenen op uw begrip voor deze voorzorgsmaatregel. Mocht u zich niet afgemeld hebben, dan krijgt u de eerstvolgende vrijdag geen pakket. Als drie keer het pakket niet opgehaald wordt en ook niet vooraf wordt doorgegeven dat u niet komt, dan wordt u van de lijst gehaald en kunt u geen pakket meer ophalen. U kunt dan pas na 8 weken een nieuwe aanvraag indienen. De verwijzende instantie wordt op de hoogte gesteld. Voordat u weer in aanmerking komt voor een nieuw pakket volgt er eerst een intakegesprek.

Huisdieren
De cliënt wordt ten zeerste afgeraden om in de situatie waarin hij ondersteuning voor zijn huisdier(en) vraagt nog meer huisdieren aan te schaffen. Het bezit van meerdere huisdieren geeft geen rechten aan het ontvangen van extra voer. De Voedselbank beoordeelt aan de hand van de aanwezige voorraad, hoeveel voer een cliënt meekrijgt.

(Her) indicatie (de ondersteuning verlengen)
Een indicatie kan voor een eenmalig pakket zijn of tot maximaal 6 maanden geldig zijn. Indien u na die periode toch nog een pakket wilt ontvangen, dient u tijdig een afspraak te maken voor het verlengen van uw indicatie. Op uw voedselbank kaart staat tot wanneer uw indicatie geldig is. Meldt u zich te laat, dan ontvangt u tussen het laatste pakket en de afspraak geen pakket! Zodra u een nieuwe indicatie heeft ontvangen, is de oude indicatie niet meer geldig! Als cliënt bent u zelf verantwoordelijk voor het maken van die afspraak.

Helaas moeten wij strakke criteria hanteren om mensen in aanmerking te laten komen voor een voedselpakket. Personen die boven het criterium van het normbedrag per maand uitkomen, komen niet in aanmerking voor een voedselpakket, maar zij kunnen zich aanmelden voor de Extra uitgifte (producten die over zijn). Uw raadsvrouw/verwijzer zal dan beoordelen of u voor deze Extra uitgifte in aanmerking komt.

Bij het verstrekken van onjuiste gegevens over uw leefomstandigheden, zijn wij genoodzaakt de voedselverstrekking onmiddellijk te stoppen. Tussentijdse wijzigingen met betrekking tot uw leefomstandigheden zoals adreswijziging, gezinssamenstelling en/of financiën, dient u meteen door te geven.

Geen pakket zonder traject!
Van onze cliënten wordt verwacht, dat zij op enige termijn zullen meewerken aan het vinden van oplossing voor hun financiële probleem en dat ze geen nieuwe schulden maken tijdens het ontvangen van de voedselpakket. We noemen dat: “Geen pakket zonder traject”. Cliënten van de voedselbank moeten zelf meewerken aan oplossen van hun problemen en gebruik maken van de regelingen die hen uit de financiële problematiek kunnen helpen. Werkt u niet mee met het verbeteren van uw situatie, dan wordt de ondersteuning door de Voedselbank beëindigt!

Zoals het Voedselbank reglement aangeeft ontvangen onze klanten de voedselhulp gedurende maximaal 3 jaar. Als lid bepalen wij zelf of wij daarna doorgaan met voedsel geven.

Klachten
Natuurlijk streven we ernaar om alles zo goed mogelijk te laten verlopen, maar in de praktijk zal het voorkomen, dat er klachten zijn. Om een klacht in te dienen zie: klachten procedure

Administratie
Tel: 0299 407155 of 0641 382670
Coördinator: 0614 749121
Telefonisch bereikbaar: dinsdag en vrijdag tussen 10:00 en 12:00
E-mail: administratie@voedselbankpurmerend.nl