Welkom bij de Purmerendse Voedselbank

Wij zorgen met ruim 45 vrijwilligers dat wekelijks 130 gezinnen een extra steun in de rug krijgen met een voedselpakket. Onze vrijwilligers worden geen van alleen betaald. Enerzijds helpen wij de armste mensen in de regio Waterland via onze uitgiftepunten aan voedselpakketten, anderzijds voorkomen wij verspilling van voedsel.

Onze Organisatie

De circa 45 vrijwilligers zijn verdeeld over diverse werkgebieden; van aanmelding tot en met de uitgifte van de pakketten. Voor elk werkgebied is een coördinator aangesteld die verantwoordelijk is voor de dagelijkse leiding en maandelijks overleg heeft met de andere coördinatoren. Naast deze dagelijkse leiding hebben wij ook een eigen bestuur.

Voedselbanken Nederland

Purmerendse Voedselbank is lid van de landelijke koepelorganisatie de ‘Vereniging van Nederlandse Voedselbanken’. Bij deze landelijke vereniging zijn zo’n 168 leden en acht distributiecentra aangesloten. Voedselbanken Nederland heeft als doel de lokale voedselbanken te ondersteunen bij hun kerntaken. Zij voert zelf geen operationele activiteiten uit. Het Voedselbank Servicecentrum (VB-Servicecentrum) is gevestigd in Houten (Utrecht). Voor meer informatie over Voedselbanken Nederland en het VB-Servicecentrum verwijzen we u graag naar hun website.

Ons motto

Oog voor voedsel, hart voor mensen! Wij verstrekken wekelijks aan zo’n 135 gezinnen gratis voedsel. Hier leest u alles over het aanvragen en de inhoud van het voedselpakket.

Meer informatie

135 Gezinnen

Zo’n 135 gezinnen helpen wij wekelijks met een voedselpakket. Dit zijn ongeveer 380 personen per week.

Meer informatie

Vrijwilligers

Meer dan 45 vrijwilligers zetten zich wekelijks zonder betaling in voor de Purmerendse Voedselbank.

Meer informatie

Nieuwe website
Lees meer.

Algemene voorwaarden donaties

Stichting Voedselbank Purmerend wordt door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling.

 

 

 

Denk met ons mee om een ieder aan eten te helpen!