Welkom bij de Purmerendse Voedselbank

Er zijn in Nederland steeds meer mensen die moeite hebben om rond te komen. De vraag naar voedselpakketten is groot. Voor het maken van de pakketten zijn wij afhankelijk van wat wij van anderen krijgen. Daarom kunnen we alleen die mensen helpen, die het het hardste nodig hebben. Wij zorgen er met ruim 15 vrijwilligers voor dat wekelijks 65 gezinnen met een voedselpakket tijdelijk een steuntje in de rug krijgen. Zo helpen wij de armste mensen in de regio Waterland èn voorkomen wij verspilling van voedsel dat anders weggegooid zou worden. Onze vrijwilligers worden niet betaald voor hun werk.

Aanvraag indienen

U kunt een aanvraag indienen tot donderdag om 10:00. Wij beoordelen elke donderdagochtend alle aanvragen die wij in de week daarvoor hebben ontvangen.

Meer informatie

Kom ik in aanmerking voor een voedselpakket?

Meer informatie

Wat zit in de voedselpakkt?

Meer informatie

Houdbaarheidsdatum & voedselveiligheid

Meer informatie

Meest gestelde vragen

Meer informatie

Vrijwilligerswerk

Meer informatie

Steffie

Nieuws uit Voedselbank Nederland (VBN)

“Voedselbanken Nederland, de overkoepelende vereniging van voedselbanken waar wij lid van zijn, heeft Erkenning van het Centraal Bureau Fondsenwerving, wat inhoudt dat Voedselbanken Nederland voldoet aan de zware eisen die door het Centraal Bureau Fondsenwerving gesteld worden aan goede doelen organisaties die publieke en overheidsfondsen werven. Gezien alle voorschriften en reglementen van Voedselbanken Nederland, die wij omarmen en naleven, kunnen onze donateurs ervan overtuigd zijn dat óók bij ons het gedoneerde voedsel, goederen en geld goed wordt aangewend. Alles komt dáár terecht waar het voor bedoeld is.”