Welkom bij de Purmerendse Voedselbank

Er zijn in Nederland steeds meer mensen die moeite hebben om rond te komen. De vraag naar voedselpakketten is groot. En wij zijn voor het maken van de pakketten afhankelijk van wat anderen bij ons aanleveren. Daarom kunnen we alleen die mensen helpen die het ‘t hardste nodig hebben. Wij zorgen met ruim 15 vrijwilligers dat wekelijks 100 gezinnen tijdelijk een extra steun in de rug krijgen met een voedselpakket. Onze vrijwilligers worden geen van allen betaald. Enerzijds helpen wij de armste mensen in de regio Waterland via onze uitgiftepunten aan voedselpakketten, anderzijds voorkomen wij verspilling van voedsel. Door hier te klikken, legt Steffie uit wat de voedselbank is, wat we doen en hoe wij misschien ook u kunnen helpen. 

Kom ik in aanmerking voor een voedelpakket?

Informatie over toekenningscriteria en wie komt in aanmerking voor een pakket.

Meer informatie

Doe meer met minder geld

Weet u dat u met uw klantenkaart veel meer kan doen? We vinden het heel belangrijk dat klanten mee kunnen doen met de maatschappij. U leest er alles over op deze pagina.

Meer informatie

Meest gestelde vragen

Hier vind u de meest gestelde vragen over ons voedselbank

Meer informatie
Voedselpakket aanvragen
Of u in aanmerking komt voor een voedselpakket, hangt af van hoeveel beschikbaar te besteden bedrag u heeft. Dit is het geld dat maandelijks overblijft als je van de inkomsten de vaste lasten aftrekt. Hoeveel het bedrag mag zijn, is afhankelijk van de gezinssamenstelling en dat gedeelte van de vaste lasten waarop eenvoudig bezuinigd had kunnen worden. Een voedselpakket is een tijdelijke aanvulling; een steuntje in de rug voor mensen met financiële problemen. Het is dus nadrukkelijk niet bedoeld als extraatje voor mensen die het weliswaar ‘niet al te breed hebben’, maar het nog wel kunnen redden. U kunt een aanvraag indienen tot donderdag om 10:00 a.m. en wij beoordelen elke donderdagochtend alle aanvragen die wij in de week daarvoor hebben ontvangen. U krijgt op die donderdag middag van ons bericht met toekenning of afwijzing van de aanvraag. Alle aanvragen die na 10:00 op donderdag binnen komen worden de volgende week verwerkt.
Voedselpakket aanvragen - Step 1 of 2
Privacy Statement Stichting Purmerendse Voedselbank respecteert de privacy van de door aanvrager verstrekte gegevens. De voedselbank geeft de vastgestelde gegevens niet ter beschikking of ter inzage aan/van derden, tenzij wettelijk daartoe verplicht. De gegevens worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van en in overeenstemming met het realiseren van de doelstellingen van de Voedselbank.

Steffie legt uit hoe de voedselbank werkt

St. Purmerendse Voedselbank