Contact

Hoofdvestiging/ Postadres

Voedselbank Purmerend
Van IJsendijkstraat 164A
1442 LC  Purmerend

Openingstijden kantoor

Dinsdag en vrijdag van 10:00 tot 12:00

Telefoon

hal: 0299 – 407155

administratie: 0641382670

mobiel: 0614749121 (coördinatoren)

Mail administratie: administratie@voedselbankpurmerend.nl

Mail pers en communicatie: communicatie@voedselbankpurmerend.nl

Onderstaand formulier komt aan bij beide mailadressen.

Uitgiftepunt Purmerend

Uitgifte regulier pakket op vrijdag van 13.30 tot 14.30 uur.
Extra Uitgifte (kleine pakket) op vrijdag van 15:00 tot 15.30 uur.

Uitgiftepunt Volendam

Missiehuis Volendam
Slobbeland 4
1131 AB Volendam
Tel.nr.: 0299-361922
Uitgifte op vrijdag van 12.00 tot 13.30 uur

Uitgiftepunt Monnickdam

Sociaal Cultureel Centrum De Bolder
’t Spil 1
1141 SB Monnickendam
Uitgifte op vrijdag van 12.00 tot 13.30 uur

ANBI-informatie Voedselbank Purmerend


Per 1 januari 2014 heeft de Belastingdienst nieuwe regels vastgesteld voor Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI’s). Daarom moeten wij een aantal gegevens op onze website publiceren. Op onze site staan die gegevens al maar via deze pagina kunt u ze makkelijker vinden.


ANBI gegevens


Naam instelling: Stichting Purmerendse Voedselbank
RSIN / Fiscaal nummer 8156.68.077
Contactgegevens: naar Contact
Doelstelling: naar Waar staan we voor
Beleidsplan/jaarverslag: Naar Jaarverslag
Bestuurssamenstelling: Naar Contactpersonen
Beloningsbeleid: Alle bestuursleden en vrijwilligers werken gratis voor Voedselbank Purmerend. Zij ontvangen reisvergoedingen volgens de richtlijnen van de fiscus.
Verslag activiteiten: Ga naar het jaarverslag op de pagina Feiten en cijfers
Financiële verantwoording: Ga naar de meeste recente jaarrekening op de pagina Feiten en cijfers
Bankrekening: NL13RABO0120354608 ten name van Stichting Purmerendse Voedselbank

Toelichting

Wij zijn een ANBI en als zodanig zijn giften aan onze stichting binnen de grenzen van de wet aftrekbaar bij de inkomstenbelastingaangifte. Lees meer informatie hierover op de website van de belastingdienst.

U kunt onze ANBI status verifiëren door naar de website van de Belastingdienst te gaan:
http://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/giften/anbi_zoeken/
Als u vervolgens in het veld ‘Instelling’ Voedselbank intikt en in het veld ‘Vestigingsplaats’ Purmerend, krijgt u het resultaat.