Geld geven

Uw geld krijgt bij ons een nuttige bestemming. Want om wekelijks 150 gezinnen van voedsel te voorzien, maken we kosten. Gemiddeld zo’n 5 euro per voedselpakket. Dat wordt niet besteed aan het voedsel zelf, dat ontvangen we gratis. Dat is ook niet het personeel, want we werken uitsluitend met onbetaalde vrijwilligers. Maar dat zijn kosten voor bijvoorbeeld transport, onderhoud, huisvesting en energie. Daar hebben wij uw bijdrage hard voor nodig. Uw donatie komt daarom rechtstreeks ten goede aan onze activiteiten. En alvast namens onze klanten: hartelijk bedankt!

Fiscaal voordeel door ANBI-status

Omdat de Purmerendse Voedselbank een ANBI-instelling is, zijn uw giften aftrekbaar van de belastingen. Het rekeningnummer van de Stichting Purmerendse Voedselbank is NL13RABO0120354608. U kunt onze ANBI-status verifiëren op de website van de Belastingdienst. Ons ANBI-nummer is (nr. 8156.68.077)

 

Steun ons financieel als particulier

Alle financiële steun is meer dan welkom! Uw geld krijgt bij ons een nuttige bestemming. Want om wekelijks 150 gezinnen van voedsel te voorzien, maken we kosten. Gemiddeld zo’n 5 euro per voedselpakket. U kunt op veel manieren doneren:

Zelf overmaken
U kunt uw donatie aan Voedselbank Purmerend overmaken op: Stichting Purmerendse Voedselbank, bankrekeningnummer NL13RABO0120354608.

Organiseer uw eigen campagne
Heeft u zelf een leuk idee? Wilt u zich bijvoorbeeld laten sponsoren bij een hardloop- of fietsevenement? Of organiseert u een koekjes verkoop waarvan de bijdrage naar ons gaat? Of zamelt uw dochter of zoon statiegeldflessen in? Allemaal mooie initiatieven waarvan u de opbrengst aan ons kunt doneren.

Goed doel bij uw jubileum of verjaardag
Een koperen bruiloft of een kroonjaar in het verschiet? Heeft u iets te vieren en wilt u de opbrengst doneren aan Voedselbank Purmerend? Laat het ons weten.

Testament
U kunt ons ook geld of goederen nalaten. Past u daarbij de fiscale regels goed toe, dan bespaart u ook belastinggeld. Maakt u geen testament dan bepaalt de wet wie uw erfgenamen zijn. Wilt u zelf bepalen hoe u uw nalatenschap verdeeld, dan is het belangrijk een testament te maken. Uw notaris kan u hierbij helpen. Zie ook de website goed nalaten.

Andere ideeën?
Heeft u andere ideeën of vragen? Neem dan contact met onze afdeling fondsenwerving via telefoonnummer 0614749121 of via mail adminstratie@voedselbankpurmerend.nl. Wij kijken graag samen met u naar de mogelijkheden.


Steun ons financieel als bedrijf

Om wekelijks 150 gezinnen van voedsel te voorzien, maken we kosten. Gemiddeld zo’n 5 euro per voedselpakket. Het voedsel ontvangen we gratis en we werken uitsluitend met onbetaalde vrijwilligers.

Help de allerarmsten in de regio
Met uw financiële steun kunnen wij blijven zorgen voor een tijdelijke steun in de rug voor de allerarmsten in onze regio. Uw steun is dus hard nodig. Wilt u ook een bijdrage geven? Er zijn volop mogelijkheden: u kiest! Sponsoring levert ook een positieve bijdrage aan uw imago. Wij denken graag met u mee over hoe u hier uw voordeel mee kunt doen. En alvast namens onze klanten: hartelijke bedankt!

Mogelijkheden financiële steun
• U kunt een project of extra materiaal financieel ondersteunen. Bijvoorbeeld vrachtwagens, koelboxen, zonnepanelen, ledverlichting of CV installatie.
• U kunt ons ook financieel ondersteunen in de dekking van jaarlijkse kosten. Dat zijn kosten voor bijvoorbeeld transport, onderhoud, huisvesting en energiekosten.
• U kunt uw advertentie plaatsen op een van onze bussen die dagelijks rondrijden.
• U kunt een collectebus neerzetten in uw bedrijf of de fooi doneren aan Voedselbank Purmerend.
• U doneert de opbrengst van een leuke actie. Bijvoorbeeld een sponsorloop of wielerwedstrijd waar uw medewerkers aan meedoen.
• Een ander idee? Laat het ons weten!

Heeft u een ander idee? Of wilt u overleggen? Laat het ons weten. Wij denken graag met u mee.
Neemt u dan contact op met de afdeling Fondsenwerving, op telefoonnummer 0614 749 121 of mail naar administratie@voedselbankpurmerend.nl

Voordelen voor bedrijven

Wilt u als bedrijf voedseloverschotten doneren aan de Voedselbank? Dat heeft vele voordelen!

  •  Voedselbanken hebben de ANBI (Algemeen Nut Beoogde Instelling) status. Donateurs mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.
  • Het voedsel hoeft niet meer vernietigd te worden waardoor er geen vernietiging kosten zijn.
  • Doneren past in beleid van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Door voedsel te schenken aan de voedselbanken wordt het milieu niet belast en werkt een organisatie mee aan het voorkomen van het weggooien/vernietigen van goed voedsel.
  • De onderneming helpt de allerarmste mensen in de samenleving.

Periodiek schenken

Naast de standaard giften en schenkingen is er de mogelijkheid om een overeenkomst met ons te sluiten voor “periodiek schenken”
Dit zijn volgens de wet giften in de vorm van vaste en gelijkmatige periodieke uitkeringen, aan een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), die uiterlijk eindigen bij overlijden van de schenker.
Periodieke giften aan de Stichting zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting indien deze is vastgelegd door een schriftelijke overeenkomst gesloten tussen de schenker en de stichting waarbij de schenker zich verplicht om gedurende vijf jaar jaarlijks het overeengekomen bedrag te schenken.

Voordeel voor de schenker en voordeel voor de St. Purmerendse Voedselbank
Met een periodiek schenking kunt u het bedrag volledig aftrekken van uw belastbare inkomen. Een drempel van 1% is dus niet van toepassing. Afhankelijk van uw inkomen en leeftijd ontvangt u 19,45% tot 49,5% van de jaarlijkse uitkering (gift) terug.

De voorwaarden voor een succesvolle inkomstenbelastingaftrek
• De schenking dient gedaan te zijn aan een ANBI instelling;
• De schenking dient vastgelegd te worden in overeenkomst periodieke gift in geld;
• De schenking dient gedaan te worden in de vorm van gelijkblijvende jaarlijkse bijdrage;
• De schenking dient vijf jaar achter elkaar te worden verricht;
• De schenking dient u bij uw aangifte inkomstenbelasting als persoonsgebonden aftrekpost (gift) op te geven.

Heeft u vragen?
U kunt altijd bellen (tel. 06 14 74 91 21) of mailen  met de afdeling fondsenwerving om mogelijkheden van financiële steun te bespreken.