The Foundation for Kids

The Foundation for Kids een particulier initiatief.

Binnen onze groep worden door de vrijwilligers de kledingwensen van kinderen tussen de 0 en 14 jaar volgens de opgave van uw organisatie verzorgd.

De spelregels

Je kunt één keer per jaar een aanvraag voor een kind van 0 – 14 jaar doen. Daarnaast kun je óf voor de verjaardag van het kind óf voor de feestdagen één
extra wens per jaar indienen. Voor de gevraagde kinderkledingwens hanteren zij ongeveer 4 weken om de kleding te kunnen naaien. Voor verjaardagen óf speciale aanvragen zoals
bijvoorbeeld voor de feestdagen, hanteren zij een maaktermijn van ongeveer 6 weken. Houd dus voldoende tijd aan bij aanvraag om het kind niet teleur te stellen.

Uw aanvraag kan u indienen bij de administratie van Voedselbank Purmerend

 

Linda Foundation

 De LINDA foundation geeft gezinnen die financieel in lastig vaarwater zitten, een klein steuntje in de rug met een eenmalig cadeau. Dit cadeau is vooral bestemd voor de kinderen. Hen treft immers nooit blaam voor de financiële zorgen binnen het gezin, maar zij lijden er wel onder.

Voedselbank Purmerend mag jaarlijks ca. 5 gezinnen aanmelden.

Het cadeau van de LINDA foundation is zuiver en alleen bedoeld om gezinnen die het hoofd moeilijk boven water kunnen houden, enige onbezorgdheid te schenken met de feestdagen. We benadrukken: het cadeau is éénmalig, en er wordt geen enkele weder prestatie verwacht.

De gezinnen krijgen van ons aan het eind van het jaar een doos met waardebonnen van diverse winkelketens. De financiële stress die de feestdagen met zich meebrengen, kan daarmee een klein beetje worden verzacht.

Gezinnen die in aanmerking willen komen dienen zichzelf met hun eigen email-adres te registreren op de website van Linda Foundation en daarbij de Referentie Code in te vullen.

AANMELDINGSCRITERIA
1. Gezinnen die hun uiterste best doen om uit de problemen te komen en dit steuntje goed kunnen gebruiken ter motivatie.
2. Gezinnen moeten e-mails kunnen ontvangen, lezen en zelf kunnen beantwoorden.
3. Gezinnen die al MEERDERE jaren op of onder het absolute bestaansminimum leven.
4. Zij moeten ZELFSTANDIG wonen en een eigen huishouding voeren.
5. Het gezin heeft kinderen tussen 4 en 18 jaar, die voor minimaal 80% van de tijd aantoonbaar thuis wonen.
6. Geen sprake van actuele verslavingsproblematiek.
7. Ook ouders die werken en desondanks niet genoeg geld overhouden om de minimale levensbehoeften van kinderen te vervullen, met name in de dure decembermaand.
8. Gezinnen mogen niet eerder zijn aangemeld voor een cadeau van de LINDA foundation.
9. Gezinnen moeten op een verstandige manier met het cadeau om kunnen gaan. Bij misbruik VORDEREN wij de bonnen terug.

Linda Foundation Intermediaire
Esme Romero Administratie medewerker/data controller

Stichting Jarige Job

Stichting Jarige Job maakt een einde aan dit verjaardagsleed en trakteert deze kinderen op een leuke verjaardag. Jarige Job geeft geen geld maar een verjaardagsbox ter waarde van € 35,-. Stichting Jarige Job is landelijk actief en werkt samen met maatschappelijke organisaties die zich inzetten voor de meest kwetsbare kinderen van de Nederlandse samenleving.

Voorwaarden:

  • Gezin moet minimaal 3 maanden klant zijn bij de voedselbank.
  • Het verjaardagspakket is bedoeld voor kinderen tussen 1 en 18 jaar oud.
  • Het verjaardagspakket wordt jaarlijks aangevraagd door de voedselbank voor de jarige.

Voor meer informatie: http://www.stichtingjarigejob.nl/

Het pakket wordt aangevraagd door Voedselbank Purmerend

Kledingbank Zaanstad

De Kledingbank is bedoeld als noodhulp voor mensen die financieel niet rond kunnen komen. U kunt tijdens de openingstijden langskomen bij hun uitgiftepunt, in bezit van een verwijsbrief.

Toekenningscriteria
Kleding, zoals die door de Kledingbank ter beschikking wordt gesteld, is bedoeld als NOODHULP voor mensen, die voor korte of langere tijd, financieel echt niet rond kunnen komen. De kleding is expliciet NIET bedoeld als extraatje voor mensen, die het niet breed hebben. U dient bij uw bezoek uw legitimatie en uw verwijsbrief mee te nemen. Uw verwijsbrief houden wij bij uw klantenkaart, maar u dient elke keer wel uw legitimatie mee te nemen. Ook heeft u bij uw eerste bezoek van het nieuwe kalenderjaar een nieuwe verwijsbrief nodig.
De toekenning van de kleding gaat de Kledingbank uit van het besteedbaar inkomen dat mensen maandelijks overhouden voor voeding, kleding en dergelijke. Dit is het bedrag dat overblijft nadat vaste lasten, zoals huur, gas/water/elektriciteit en verzekeringen, betaald zijn. Jaarlijks vindt een herindicatie plaats om te bepalen of de hulp nog steeds noodzakelijk is.

Inname & Uitgiften Kleding:
– Dinsdag: 9.00 tot 14.00 uur.
– Dinsdag: 18.30 tot 20.30 uur (kapster op afspraak)
– Woensdag; 9.00 tot 14.00 uur.
– Donderdag: 9.00 tot 14.00 uur.
– Donderdag : 18.30 tot 20.30 uur
– Eerste Zaterdag van de maand 13.00 tot 16.00 uur

Stichting Kinderen van de Voedselbank

Stichting kinderen van de voedselbank geeft als enige stichting in Nederland kledingpakketten uit voorzien van nieuwe kleding, nieuwe schoenen, en een aantal leuke nieuwe cadeautjes. De reden waarom de stichting alleen nieuwe artikelen uitgeeft is als volgt.

Als je als kind jarenlang op hergebruikte kleding moet leven, is het kind vaak het mikpunt van pesterijen in de buurt en op school, en wordt sociaal gezien buiten gesloten. Hierdoor daalt de eigenwaarde van een kind enorm tegenover andere kinderen.

Door twee keer per jaar nieuwe kleding uit te geven, één maal voor de winterkleding, en één maal voor de zomerkleding, kan het kind ook eindelijk eens pronken met zijn/haar nieuwe kleding. Dit is voor een kind zo’n enorme boost voor de eigenwaarde, daar heeft een kind zijn/haar hele leven profijt van.

Meld u aan voor ondersteuning vanuit de stichting. Bent u een gezin dat is aangesloten bij een voedselbank, gebruik dan onderstaand formulier om een aanvraag in te dienen.  https://www.kinderenvandevoedselbank.nl/meld-u-aan/

Voorwaarden
– Voor kinderen tussen 0 t/m 15 jaar oud.
– Gezin moet minimaal 3 maanden klant zijn bij ons voedselbank met een volledig getoetst indicatie.

– Verzendkosten €6,95

Theater de Verbeelding

Gevarieerd professioneel programma met toneel, cabaret, dans, beeldend- & muziektheater en familie- en jeugdtheater. Theaterzaal van P3 -Purmersteenweg 19 Gratis entree voor voedselbank klanten. Plaatsen kunt u reserveren via telefonische reserveer lijn 0299411234 (24 uur) vanaf 4 weken voor de gewenste voorstelling. Vermeld duidelijk uw naam, de voorstelling, het aantal kaarten en het nummer van uw voedselbank pas. Zonder tegen bericht liggen op de dag van de voorstelling de kaarten 45 minuten voor de aanvang voor u klaar bij de kassa. Voor meer informatie: http://www.theatherdeverbeelding.nl