De ondersteuning verlengen (her-indicatie)

Uw ondersteuning voor een voedselpakket verloopt binnenkort. Op uw klantenkaart kan u zien tot welke datum u nog een pakket kan ophalen. Wilt u na deze datum nog voedselpakketten ontvangen? Maak dan tijdig een afspraak met uw verwijzer om een nieuwe aanvraag  voor ondersteuning aan te vragen. Dit moet u doen voordat de datum op uw klantenkaart is verstreken. Anders ontvangt u (tijdelijk) geen pakket.

Verwijzers/hulpverleners:
* Sociaal raadslid van Clup Welzijn – 0299-480 630 (Purmerend)
* SMD 075-2060011 (Waterland) maandag t/m donderdag
* Gemeente Purmerend 0299-480 474 maandag t/m donderdag van 09:00 tot 13:00 (digitale aanvraag)
* Humanitas 0635121022

Neem onderstaande documenten mee naar het gesprek met uw verwijzer:
> U regelt zelf uw financiën:
* Overzicht van schulden en aflossingen
* Bankafschriften van de afgelopen 3 maanden van uzelf en inwonende meerderjarige kinderen/andere gezinsleden

> Een instantie regelt uw financiën (bewindvoering, budgetbeheer, etc):
* Overzicht maandbudget
* Schuldenoverzicht
* Bankafschriften van de afgelopen 3 maanden van de leefgeld- en beheerrekening.

Indien één van deze bewijzen ontbreekt, kan de verwijzer uw aanvraag niet in behandeling nemen.

Plan van aanpak
Het is een tijdelijke oplossing. Daarom wordt altijd een plan van aanpak met u gemaakt. Hiermee kan u uw situatie op de korte of  lange termijn verbeteren. Het is belangrijk dat u hieraan meewerkt. Doet u dit niet? Dan wordt de ondersteuning door de voedselbank beëindigd. U kunt maximaal 3 jaar gebruikmaken van de ondersteuning van de voedselbank.

Tip voor Purmerend & Beemter klanten: heeft u de gratis cursus ‘Beter omgaan met geld’ al gevolgd? U kan zich aanmelden via https://www.purmerend.nl/cursus-leren-omgaan-met-geld

Uw beschikbaar te besteden bedrag te hoog?
Als uw beschikbaar te besteden bedrag hoger is dan de norm die de voedselbank stelt (zie criteria), komt u niet (meer) in aanmerking voor ondersteuning voor een standaard voedselpakket. U komt dan misschien wel in aanmerking voor de Extra Uitgifte. U kan uzelf hiervoor aanmelden als uw beschikbaar te besteden bedrag maximaal 20% boven de norm is en u moeite heeft om rond te komen. Dit pakket bestaat voornamelijk uit niet-houdbare producten zoals brood en groente. Soms worden er ook producten uitgegeven die bijna de houdbaarheidsdatum hebben bereikt. U kan maximaal 12 maanden gebruikmaken van de Extra Uitgifte. Deze periode kan niet worden verlengd.

Niet opgehaalde voedselpakketten
Helaas komt het voor dat voedselpakketten niet worden opgehaald. Als u twee keer in de vier weken uw pakket niet ophaalt, (zonder afmelding), dan verwijderen wij u voor drie maanden van de lijst. Daarna moet u via de hulpverlener een nieuwe aanvraag indienen.

Heeft u vragen?
Heeft u vragen over het invullen van het aanvraagformulier? Mail dan naar administratie@voedselbankpurmerend.nl of bel naar 06 – 41 38 26 70 (bij geen gehoor kunt u ook een sms of whatsapp sturen, dan nemen wij contact met u).