Voedselbank Purmerend gaat niet mee in trend 3 maart 2020

De NOS kwam op drie maart jongstleden naar buiten met het bericht dat het aantal klanten van de Voedselbanken die langer dan drie jaar een pakket ontvangen is gestegen. De cijfers in het nieuwsbericht gaan over de laatste vijf jaar, in ieder geval over de periode 2016 – 2019 herkent de Voedselbank Purmerend die stijging niet. In 2016 lag het aantal huishoudens dat langer dan 36 maanden een pakket ontving zo rond de tien, in 2018 steeg dit aantal tot 24. In 2019 is het aantal gedaald tot veertien. In 2019 ontving dus ongeveer 3,3% van de klanten een pakket langer dan 36 maanden.

De Voedselbank Purmerend heeft als credo ‘geen pakket, zonder traject’ wat inhoudt dat er alleen pakketten aan klanten worden uitgedeeld als zij onderdeel uitmaken van een traject. Dit traject kan op veel verschillende manieren worden ingevuld en is vrijwel altijd maatwerk voor de klant. Om dit traject te bewerkstelligen werkt de Voedselbank Purmerend samen met verschillende organisaties en wijst de stichting haar klanten actief op verschillende initiatieven, bijvoorbeeld de cursus omgaan met geld dat door de gemeente wordt georganiseerd.

De Voedselbank Purmerend heeft als doel mensen te helpen die in Purmerend en omstreken wonen die niet kunnen rondkomen.