Welke kosten worden niet mee genomen in de berekening?

Bij de voedselbank wordt tijdens de intake naar gezinssamenstelling, totale inkomsten en noodzakelijke kosten van het bestaan gekeken ongeacht of u wel of niet onder bewind staat.

Er zijn een aantal uitgaven die gedeeltelijk meetellen in de norm:

 1. Maximaal €65 per maand per huishouden -> TV/Internet/ Mobiel
 2. Maximaal €189 per maand per persoon -> Premie zorgverzekering zonder zorgtoeslag  & overige verzekeringen zoals WA, inboedel, begrafenis
 3. Kinderopvang – alleen wanneer het noodzakelijk is voor werk of scholing kan het verschil (na aftrek van kinderopvangtoeslag) worden meegeteld
 4. Maximaal €81 per maand -> Standaard kosten aanvrager (€18 vervoerkosten, €6 was- & schoonmaakkosten, €19 persoonlijke verzorging, €38 Niet-vergoede ziektekosten: eigen risico & zelfzorgmiddelen)
 5. Maximaal €85 per maand – > Standaard kosten van partner (€18 vervoerkosten, €19 persoonlijke verzorging, €38 Nietvergoede ziektekosten: eigen risico & zelfzorgmiddelen, €10 mobiele telefoon) 

Deze uitgaven tellen niet mee in de norm:

 1. Autokosten: alleen voor woon – werk verkeer en in heel bijzondere situaties en wanneer u de betalingen kunt laten zien. In dat geval berekenen we €0,19 per kilometer
 2. Medische kosten, mag alleen het deel van de kosten aftrekken waarvoor u geen vergoeding kunt krijgen van bijvoorbeeld de (aanvullende of collectiviteit) zorgverzekering of de bijzondere bijstand. De kosten die onder het verplicht en/of vrijwillig eigen risico vallen worden niet meegerekend.
 3. Kosten van huisdieren: zowel het eten als de  medische kosten rekenen we niet mee. Betreft het een hulp hond, graag de beschikking van toekenning laten zien.
 4. Premie voor spaar-, pensioen of overlijdensrisico verzekering.
 5. Kosten voor sportscholen, hobby’s en lidmaatschappen.
 6. Baby spullen zoals luiers, melk en kleding. Voor deze kosten ontvangt u kinderbijslag
 7. Aflossingen van doorlopende krediet(en) zoals rood staan of postorder bedrijven
 8. Aflossingen aan familie en vrienden
 9. Wanneer u ingekort wordt met een maatregel op uw uitkering omdat u bepaalde verplichtingen uit de Werkloosheidswet niet zou zijn nagekomen of een boete opgelegd heeft gekregen omdat u de inlichtingenplicht zou hebben geschonden
 10. Verkeersboetes
 11. Geld overmaken naar familie/vrienden