Welke kosten worden niet mee genomen in de berekening?

Bij de voedselbank wordt tijdens de intake naar gezinssamenstelling, totale inkomsten en noodzakelijke kosten van het bestaan gekeken ongeacht of u wel of niet onder bewind staat.

Er zijn een aantal uitgaven die gedeeltelijk meetellen in de norm:

 1. Maximaal €80 per maand per huishouden -> €60,- TV/Internet, €20,- Mobiel
 2. Maximaal €189 per maand per persoon -> Premie zorgverzekering zonder zorgtoeslag  & overige verzekeringen zoals WA, inboedel, begrafenis
 3. Kinderopvang – alleen wanneer het noodzakelijk is voor werk of scholing kan het verschil (na aftrek van kinderopvangtoeslag) worden meegeteld
 4. Maximaal €80 per maand -> Standaard kosten aanvrager (€15 vervoerkosten, €5,- was- & schoonmaakkosten, €10 persoonlijke verzorging, €37,08 Niet-vergoede ziektekosten: €32,08 eigen risico & €5,- zelfzorgmiddelen)
 5. Maximaal €90 per maand – > Standaard kosten van partner (€15 vervoerkosten, €10 persoonlijke verzorging, €37,08 Niet vergoede ziektekosten: €32,08 eigen risico & €5,-zelfzorgmiddelen, €20 mobiele telefoon, €3,50 bankkosten) 

Deze uitgaven tellen niet mee in de norm:

 1. Autokosten: alleen voor woon – werk verkeer en in heel bijzondere situaties en wanneer u de betalingen kunt laten zien. In dat geval berekenen we €0,38 per kilometer
 2. Medische kosten, mag alleen het deel van de kosten aftrekken waarvoor u geen vergoeding kunt krijgen van bijvoorbeeld de (aanvullende of collectiviteit) zorgverzekering of de bijzondere bijstand. De kosten die onder het verplicht en/of vrijwillig eigen risico vallen worden niet meegerekend.
 3. Kosten van diëten
 4. Kosten van huisdieren: zowel het eten als de  medische kosten rekenen we niet mee. Betreft het een hulp hond, graag de beschikking van toekenning laten zien.
 5. Premie voor spaar-, pensioen of overlijdensrisico verzekering.
 6. Kosten voor sportscholen, hobby’s en lidmaatschappen.
 7. Baby spullen zoals luiers, melk en kleding. Voor deze kosten ontvangt u kinderbijslag
 8. Aflossingen van doorlopende krediet(en) zoals rood staan of postorder bedrijven
 9. Aflossingen aan familie en vrienden
 10. Wanneer u ingekort wordt met een maatregel op uw uitkering omdat u bepaalde verplichtingen uit de Werkloosheidswet niet zou zijn nagekomen of een boete opgelegd heeft gekregen omdat u de inlichtingenplicht zou hebben geschonden
 11. (Verkeers)boetes mits er sprake is van schuldhulpverlening
 12. Geld overmaken naar familie/vrienden
 13. Sparen voor onvoorziene kosten