Welke documenten heb ik nodig voor een indicatie?

U heeft geen traject begeleider of geen bewindvoerder:

  • Bankafschriften (inclusief van de spaarrekening) van de afgelopen 3 maanden van u en inwonende meerderjarige kinderen/ andere gezinsleden
  • Beschikking van de toegekende of afgewezen toeslagen
  • Overzicht van schulden en aflossingen
  • Gemeentelijke belastingen met of zonder kwijtscheldingen

U heeft een traject begeleider of bewindvoerder:

  • Overzicht maandbudget
  • Schuldenoverzicht
  • Bankafschriften van de afgelopen 3 maanden van de leefgeld- en beheerrekening.

Medische kosten

  • Wilt u dat wij uw gemaakte medische kosten in de berekening meenemen, dan vragen wij u om de gemaakte medische kosten aan te tonen. Bewaar dus uw rekeningen, de overzichten van uw zorgverzekeraar en uw bankafschriften.
  • U mag alleen het deel van de kosten aftrekken waarvoor u geen vergoeding kunt krijgen van bijvoorbeeld de (aanvullende of collectiviteit) zorgverzekering of de bijzondere bijstand.
  • De kosten die onder het verplicht en/of vrijwillig eigen risico vallen worden niet meegerekend. Het eigen risico wordt al meegenomen in de berekening.