Welke medische kosten tellen mee in de berekening?

Niet-vergoede medische kosten (voor geschreven medicijnen & noodzakelijke reiskosten voor behandelingen)

Wilt u dat wij uw gemaakte medische kosten in de berekening meenemen, dan vragen wij u om de gemaakte medische kosten aan te tonen. Bewaar dus uw rekeningen, de overzichten van uw zorgverzekeraar en uw bankafschriften. U mag alleen het deel van de kosten aftrekken waarvoor u geen vergoeding kunt krijgen van bijvoorbeeld de (aanvullende of collectiviteit) zorgverzekering, de bijzondere bijstand of aftrekbaar is via de Belastingdienst.

De kosten die onder het verplicht en/of vrijwillig eigen risico vallen worden niet meegerekend. Het eigen risico en zelfzorgmiddelen worden al meegenomen in de berekening onder de post “standaard kosten”.