Welke medische kosten tellen mee in de berekening?

Niet-vergoede medische kosten (voor geschreven medicijnen & noodzakelijke reiskosten voor behandelingen)

Wilt u dat wij uw gemaakte medische kosten in de berekening meenemen, dan vragen wij u om de gemaakte medische kosten aan te tonen. Bewaar dus uw rekeningen, de overzichten van uw zorgverzekeraar en uw bankafschriften. U mag alleen het deel van de kosten aftrekken waarvoor u geen vergoeding kunt krijgen van bijvoorbeeld de (aanvullende of collectiviteit) zorgverzekering, de bijzondere bijstand of aftrekbaar is via de Belastingdienst.

De kosten die onder het verplicht en/of vrijwillig eigen risico vallen worden niet meegerekend. Het eigen risico en zelfzorgmiddelen worden al meegenomen in de berekening onder de post “standaard kosten”.

NB. Kosten voor diëten worden niet meegenomen in de berekening.