Ik ben vrijwilliger bij de voedselbank en ik heb een klacht die verband houdt met mijn werk als vrijwilliger daar

Je kunt jouw klacht indienen bij het bestuur van jouw voedselbank (als je vrijwilliger bent bij die voedselbank) of bij Voedselbanken Nederland (als je daar vrijwilliger bent) .
Als de klacht over jouw voedselbank niet naar tevredenheid wordt opgelost, kun je een verzoek om bemiddeling indienen bij de landelijke vereniging. De klacht kan worden gestuurd aan het adres klachten@voedselbankennederland.nl. Het landelijk team klanten/vrijwilligers komt dan in actie en zal proberen samen met alle betrokkenen een oplossing te zoeken waarin iedereen zich kan vinden.