Periodiek schenken

Naast de standaard giften en schenkingen is er de mogelijkheid om een overeenkomst met ons te sluiten voor “periodiek schenken”
Dit zijn volgens de wet giften in de vorm van vaste en gelijkmatige periodieke uitkeringen, aan een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), die uiterlijk eindigen bij overlijden van de schenker.
Periodieke giften aan de Stichting zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting indien deze is vastgelegd door een schriftelijke overeenkomst gesloten tussen de schenker en de stichting waarbij de schenker zich verplicht om gedurende vijf jaar jaarlijks het overeengekomen bedrag te schenken.

Voordeel voor de schenker en voordeel voor de St. Purmerendse Voedselbank
Met een periodiek schenking kunt u het bedrag volledig aftrekken van uw belastbare inkomen. Een drempel van 1% is dus niet van toepassing. Afhankelijk van uw inkomen en leeftijd ontvangt u 19,45% tot 49,5% van de jaarlijkse uitkering (gift) terug.

De voorwaarden voor een succesvolle inkomstenbelastingaftrek
• De schenking dient gedaan te zijn aan een ANBI instelling;
• De schenking dient vastgelegd te worden in overeenkomst periodieke gift in geld;
• De schenking dient gedaan te worden in de vorm van gelijkblijvende jaarlijkse bijdrage;
• De schenking dient vijf jaar achter elkaar te worden verricht;
• De schenking dient u bij uw aangifte inkomstenbelasting als persoonsgebonden aftrekpost (gift) op te geven.