Caritas Purmerend

Deze stichting is geen onderdeel van de voedselbank. Dit is ter informatie, u dient zelf rechtstreeks contact met hun op te nemen.

In Purmerend is al tientallen jaren een bestuur van de Caritas actief op het terrein van de urgente nood, denkend aan:

1- Financiële bijstand verlenen aan personen en gezinnen in die uitzonderlijke individuele gevallen waarin van een noodsituatie sprake is, ondanks de verreikende wettelijke voorzieningen.
2- Financiële steun geven aan organisaties voor maatschappelijke dienstverlening, met name daar waar overheidssteun geheel of gedeeltelijk ontbreekt.

Werkwijze
Elke dinsdagochtend is er een inloopspreekuur van 10.00 uur tot 12.00 uur in de Nicolaaskerk op de Kaasmarkt 15, waar iedereen van harte welkom is.
Tijdens dit spreekuur zullen er vrijwilligers van de Caritas aanwezig zijn om de aanvraag te bespreken en na te gaan of er actie nodig is, en zo ja welke actie en door wie. Vanzelfsprekend zullen de aanvragen in alle vertrouwelijkheid worden behandeld en de
privacy gewaarborgd. Het is niet nodig om een afspraak te maken. In geval van nood kan
men contact opnemen via: caritaspurmerend@gmail.com