Kom ik in aanmerking voor een voedselpakket?

Kom ik in aanmerking voor een voedselpakket?

Er zijn in Nederland steeds meer mensen die moeite hebben om rond te komen. De vraag naar voedselpakketten is groot. En wij zijn voor het maken van de pakketten afhankelijk van wat anderen bij ons aanleveren. Daarom kunnen we alleen die mensen helpen die het ‘t hardste nodig hebben. Voor het aanvragen van een voedselpakket zijn vaste Toekenningscriteria 2019 opgesteld door Voedselbanken Nederland. De voedselbank beoordeelt of de aanvrager voor een voedselpakket in aanmerking komt.

Wie komt in aanmerking?
Of u in aanmerking komt voor een voedselpakket, hangt af van hoeveel beschikbaar te besteden bedrag u heeft. Dit is het geld dat maandelijks overblijft als je van de inkomsten de vaste lasten aftrekt. Hoeveel het bedrag mag zijn, is afhankelijk van de gezinssamenstelling en dat gedeelte van de vaste lasten waarop eenvoudig bezuinigd had kunnen worden. Een voedselpakket is een tijdelijke aanvulling; een steuntje in de rug voor mensen met financiële problemen. Het is dus nadrukkelijk niet bedoeld als extraatje voor mensen die het weliswaar ‘niet al te breed hebben’, maar het nog wel kunnen redden.

Voedselbank normen 2019 (zonder reserveringen zoals eigen risico, schoonmaak, persoonlijke verzorging & vervoerskosten):
1 persoon €225 p/m of €51 p/w
2 personen €315 p/m of €72 p/w
3 personen €405 p/m of €93 p/w
4 personen €495 p/m of €114 p/w
5 personen €585 p/m of €135 p/w
etcetera.

Noodpakket
Heeft u een financiële noodsituatie (bijvoorbeeld door beslaglegging op inkomen), dan kan de voedselbank u éénmalig een noodpakket verstrekken en vervolgens helpt een hulpverlener u met een voedselbank indicatie en uw financiële situatie weer op orde te krijgen..

Als u denkt dat uw beschikbaar te besteden bedrag hoger is dan de norm die de voedselbank stelt, komt u misschien wel in aanmerking voor de Extra Uitgifte. U kan uzelf hiervoor aanmelden als uw beschikbaar te besteden bedrag maximaal 20% boven de norm is en u moeite heeft om rond te komen. Dit is een kleiner voedselpakket en bestaat voornamelijk uit kort houdbare producten zoals brood, salades en groente. Soms worden er ook producten uitgegeven die bijna de houdbaarheidsdatum hebben bereikt. U kan maximaal 12 maanden gebruikmaken van de Extra Uitgifte.

Hoe vraagt u een voedselpakket aan? Hoe kan u uw voedselbank indicatie verlengen?
Bent u woonachtig in Purmerend of Beemster, dan kunt u een digitale aanvraag indienen.

Bent u  woonachtig in de regio Edam-Volendam, Landsmeer of Waterland, dan kunt u contact opnemen met Serena Smits van SMDzw.

Twijfelt u of u in aanmerking komt? Hebt u niet genoeg eten in huis? Neem gerust contact op. We helpen u graag. Wellicht kent u iemand die niet genoeg te eten heeft. Wijs hem of haar gerust de weg naar de voedselbank.

Wij beoordelen elke donderdagochtend (tot 12:00) alle aanvragen die wij in de week daarvoor hebben ontvangen. U krijgt op die donderdag van ons bericht met toekenning of afwijzing van de aanvraag. Op de indicatie staat altijd een plan van aanpak of een advies. Hiermee kan u uw situatie op de lange termijn verbeteren. Het is belangrijk dat u hieraan meewerkt.

Doet u dit niet? Dan wordt de ondersteuning door de voedselbank niet verlengd.

Er kunnen lokaal redenen zijn om af te wijken van deze criteria. Er zijn helaas ook nog steeds voedselbanken die wachtlijsten moeten hanteren.

Veel gestelde vragen: 

Bij wie kan ik een voedselpakket aanvragen?
Afhankelijk in welke Gemeente u woont,  kunt u op verschillende manieren een voedselbank indicatie aanvragen. Bent u woonachtig in Gemeente Beemster dan kunt u een aanvraag indienen via:
 1. Maatschappelijk werker Mieke Blüm van SMDzw telefonsich bereikbaar 075 206 0011
 2. Digitaal aanvraag indienen via de website van Gemeente Purmerend
  Bent u woonachtig in Gemeente Purmerend dan kunt u een aanvraag indienen via:
 1. Thuisadministratie Humanitas 0635 121 022
 2. Sociaal raadslieden van Clup Welzijn 0299 480 630
 3. Digitaal aanvraag indienen via de website van Gemeente Purmerend
 4. Uw hulpverlener kan ook een aanvraag voor u indienen
  Bent u woonachtig in Gemeente Waterland, Edam -Volendam, Landsmeer dan kunt u een aanvraag indienen via:
 1. Sociaal raadslieden van SMDzw Serena Smits telefonisch bereikbaar van maandag t/m donderdag op 075 206 0011
 2. Contact formulier voor Gemeente Waterland, Edam – Volendam

Welke documenten heb ik nodig voor een indicatie?

Tijdens de toetsing wordt gekeken naar gezinssamenstelling, totale inkomsten en noodzakelijke uitgaven en aflossingen van schulden.

U heeft geen traject begeleider of geen bewindvoerder:
• Beschikking van de toegekende of afgewezen toeslagen
• Overzicht van schulden en aflossingen
• Gemeentelijke belastingen met of zonder kwijtscheldingen
• Loon-/uitkering-/DUO-specificatie van de aanvrager en alle meerderjarige gezinsleden (voor kostgeld berekening)
• Indien van toepassing: andere bronnen van inkomsten zoals alimentatie, kostgeld, woonkostentoeslag of onderverhuur kamer.
• Bankafschriften van de afgelopen 3 maanden van u en inwonende meerderjarige kinderen/ andere gezinsleden

U heeft een traject begeleider of bewindvoerder:
• Overzicht maandbudget
• Schuldenoverzicht
• Bankafschriften van de afgelopen 3 maanden van de leefgeld- en beheerrekening.


Hoe wordt kostgeld berekend?

Woont uw kind of iemand anders met een eigen inkomen bij u in? Dan is het niet meer dan redelijk om kostgeld te vragen. Kostgeld is een vergoeding voor de gezamenlijke uitgaven van een huishouden zoals huur/hypotheek, energiekosten, gemeentelijke belastingen, enz.

Het inkomen van uw kostganger(s) kan gevolgen hebben voor uw eigen inkomsten:

 1. De hoogte van uw huurtoeslag
 2. Verlies van alleenstaande ouder kop bij KGB
 3. De hoogte van uw uitkering

 

Berekening van kostgeld bij de Voedselbank

Afhankelijk van uw gezinssituatie wordt hiervoor standaard Nibud methode 1 of 3 gerekend, ongeacht of dit daadwerkelijk wordt betaald.  Wanneer het gezinslid inzage geeft om kostgeld te berekenen, wordt het bedrag berekend volgens Nibud methode 1 (Verdelen naar inkomen). Wil het gezinslid geen inzage geven, dan wordt het kostgeld berekend volgens Nibud methode 3 (Verdelen naar grootte van huishouden).

 

 

 

 


Welke kosten worden niet mee genomen in de berekening?

Bij de voedselbank wordt tijdens de intake naar gezinssamenstelling, totale inkomsten en noodzakelijke kosten van het bestaan gekeken ongeacht of u wel of niet onder bewind staat.

Er zijn een aantal uitgaven die gedeeltelijk meetellen in de norm:

 1. TV/Internet/ Mobiel –  maximaal €57 per maand berekend per huishouden
 2. Premie zorgverzekering zonder zorgtoeslag – maximaal €160 per maand per persoon berekend
 3. Overige verzekeringen zoals WA, inboedel, begrafenis  – maximaal €30 per maand per persoon
 4. Kinderopvang – alleen wanneer het noodzakelijk is voor werk of scholing kan het verschil (na aftrek van kinderopvangtoeslag) worden meegeteld

Deze uitgaven tellen niet mee in de norm:

 1. Autokosten: alleen voor woon – werk verkeer en in heel bijzondere situaties en wanneer u de betalingen kunt laten zien. In dat geval berekenen we €0,19 per kilometer
 2. Kosten van huisdieren: het eten en medische kosten rekenen we niet mee.
 3. Premie voor spaar-, pensioen of overlijdensrisico verzekering.
 4. Kosten voor sportscholen, hobby’s en lidmaatschappen.
 5. Baby spullen zoals luiers, melk en kleding. Voor deze kosten ontvangt u kinderbijslag
 6. Aflossingen van doorlopende krediet(en)
 7. Aflossingen aan familie en vrienden
 8. Wanneer u ingekort wordt met een maatregel op uw uitkering omdat u bepaalde verplichtingen uit de Werkloosheidswet niet zou zijn nagekomen of een boete opgelegd heeft gekregen omdat u de inlichtingenplicht zou hebben geschonden
 9. Verkeersboetes

 

 

 

 


Wat betekent “Geen pakket zonder traject”?

Bij elke voedselbank indicatie (toegekend of afgewezen) ontvangt u een advies.

Omdat het hebben van schulden geen noodzakelijke kosten zijn van het bestaan en de schulden geregeld kunnen en moeten worden als ze toch zijn ontstaan, is het ontvangen van een voedselpakket een tijdelijke oplossing. Het ontvangen van een voedselpakket is geen recht en u kunt maximaal 3 jaar gebruik maken van de ondersteuning van de Voedselbank. Van onze klanten wordt verwacht, dat zij op enige termijn zullen meewerken aan het vinden van oplossing voor hun financiële problemen en dat ze geen nieuwe schulden maken tijdens het ontvangen van het voedselpakket.  We noemen dit: “Geen pakket zonder traject”.  Daarom wordt altijd een advies gegeven bij elke indicatie. Hiermee kunt u uw situatie op de lange termijn verbeteren. Het is belangrijk dat u zo snel mogelijk hulp inschakelt en hieraan meewerkt. Doet u dit niet? Dan wordt de ondersteuning door de Voedselbank beëindigd.

Afhankelijk van uw situatie zijn er verschillende hulp instanties die u kunnen helpen meer grip te krijgen op uw financiën o.a:

 1. Cursus omgaan met geld
 2. Thuisadministratie Humanitas
 3. Schuldhulp maatje
 4. Budget coaching
 5. Maatschappelijk sociaal raadslieden
 6. Budgetbeheer
 7. Schuldhulp verlening
 8. Bewindvoerders

 

 

In deze video vertelt coördinator Anita hoe aanmelding bij de Voedselbank in zijn werk gaat. Let op: de bedragen die in de video worden genoemd, zijn uitsluitend als voorbeeld en zijn niet (meer) correct.