Hoe vraagt u een voedselpakket aan of hoe kan u uw voedselbank indicatie verlengen?

Woont u in Gemeente Purmerend-Beemster, Edam-Volendam, Landsmeer of Monnickendam en omgeving, dan kunt u hier een aanvraag indienen.

U kunt een aanvraag indienen tot donderdag om 10:00 en wij beoordelen elke donderdagochtend  alle aanvragen die wij in de week daarvoor hebben ontvangen. U krijgt op die donderdag middag van ons bericht met toekenning of afwijzing van de aanvraag.

Kom ik in aanmerking voor een voedselpakket?

Er zijn in Nederland steeds meer mensen die moeite hebben om rond te komen. De vraag naar voedselpakketten is groot. En wij zijn voor het maken van de pakketten afhankelijk van wat anderen bij ons aanleveren. Daarom kunnen we alleen die mensen helpen die het ‘t hardste nodig hebben. Voor het aanvragen van een voedselpakket zijn vaste Toekenningscriteria 2024 opgesteld door Voedselbanken Nederland. De Voedselbank beoordeelt of de aanvrager voor een voedselpakket in aanmerking komt. Er kunnen lokaal redenen zijn om af te wijken van deze criteria. Onze afwijkingen staan in het blauw genoteerd in de richtlijnen.

Wie komt in aanmerking?
Of u in aanmerking komt voor een voedselpakket, hangt af van hoeveel beschikbaar te besteden bedrag u heeft. Dit is het geld dat maandelijks overblijft als je van de inkomsten de vaste lasten aftrekt. Hoeveel het bedrag mag zijn, is afhankelijk van de gezinssamenstelling en dat gedeelte van de vaste lasten waarop eenvoudig bezuinigd had kunnen worden. Een voedselpakket is een tijdelijke aanvulling; een steuntje in de rug voor mensen met financiële problemen. Het is dus nadrukkelijk niet bedoeld als extraatje voor mensen die het weliswaar ‘niet al te breed hebben’, maar het nog wel kunnen redden.

Voedselbank normen 2023 (zonder reserveringen zoals eigen risico, schoonmaak, persoonlijke verzorging & vervoerskosten):

Norm bedrag per maand
€ 200 Basisbedrag (was €190)
€ 115   Per gezinslid (was €110)

Pakket 1 = lang- & kort houdbare producten
Pakket 2 = kort houdbare producten

Let op: Onderstaand zijn de nieuwe Voedselbank normen voor 2024! Onderstaande bedragen betreft het beschikbaar te besteden bedrag per maand. Het betreft niet de hoogte van het ontvangen leefgeld.

 PersonenVoedselbank norm  
1€ 315,-
2€ 430,-
3€ 545,-
4€ 660,-
5€ 775,-
6€ 890,-
7€ 1.005,-
8€ 1.120,-
9€ 1.235,-
10€ 1.350,-

De maximale bedragen voor de individuele kosten zijn voor de

 • Aanvrager maximaal €175,- p/m
 • Partner maximaal €100,- p/m
 • Minder jarige kinderen €60,- p/m

Het bedrag is op gebouwd als volgende: 

Aanvrager Partner  kind
Kabel & internet €65,- n.v.t. n.v.t
Mobiele telefoon €20,- €20,- €20
Eigen risico €32,- €32,- n.v.t.
zelfzorg middelen €8,- €5,- €5
Persoonlijke verzorging €20,- €20,-  €20
Was & schoonmaak middelen €6,- n.v.t. n.v.t
Vervoer €20,- €20 €15
Bankkosten€3,50€3,50n.v.t.
Afgerond Totaal €175,- p/m €100 p/m €60

Reserveringen/ spaargeld
Wanneer het saldo de hieronder genoemde bedragen overschrijdt, kan er (nog) geen beroep op voedselhulp worden gedaan. De klant wordt geacht eerst zelf de levensbehoeften te financieren, totdat de hieronder genoemd norm is bereikt. Wanneer het bedrag op de betaal- en/of spaarrekeningen beneden onder de genoemde norm is, wordt geen rekening gehouden met het aanwezige saldo

• € 4.600,- Alleenstaand
• € 5850,- Samenwonend/alleenstaande ouder
• € 7350,- Gezin met kinderen

Als u denkt dat uw beschikbaar te besteden bedrag hoger is dan de norm die de voedselbank stelt, komt u misschien wel in aanmerking voor de Extra Uitgifte. U kan uzelf hiervoor aanmelden als uw beschikbaar te besteden bedrag maximaal 15% boven de norm is en u moeite heeft om rond te komen. Dit is een kleiner voedselpakket en bestaat voornamelijk uit kort houdbare producten zoals brood, salades en groente. Soms worden er ook producten uitgegeven die bijna de houdbaarheidsdatum hebben bereikt. U kan maximaal 36 maanden gebruikmaken van de Extra Uitgifte.

Noodpakket
Heeft u een financiële noodsituatie (bijvoorbeeld door beslaglegging op inkomen), dan kan de voedselbank u éénmalig een noodpakket verstrekken en vervolgens helpt een hulpverlener u met een voedselbank indicatie en uw financiële situatie weer op orde te krijgen.

Twijfelt u of u in aanmerking komt? Hebt u niet genoeg eten in huis? Neem gerust contact met ons op. We helpen u graag. Wellicht kent u iemand die niet genoeg te eten heeft. Wijs hem of haar gerust de weg naar de voedselbank.

U kunt een aanvraag indienen tot donderdag om 10:00 en wij beoordelen elke donderdagochtend  alle aanvragen die wij in de week daarvoor hebben ontvangen. U krijgt op die donderdag middag van ons bericht met toekenning of afwijzing van de aanvraag. Op de indicatie staat altijd een plan van aanpak of een advies. Hiermee kan u uw situatie op de lange termijn verbeteren. Het is belangrijk dat u hieraan meewerkt. Doet u dit niet? Dan wordt de ondersteuning door de voedselbank niet verlengd.

Er kunnen lokaal redenen zijn om af te wijken van deze criteria. Er zijn helaas ook nog steeds Voedselbanken die wachtlijsten moeten hanteren.

Veel gestelde vragen: 

Welke documenten heb ik nodig voor een indicatie?
U heeft geen traject begeleider of geen bewindvoerder:
 • Bankafschriften (inclusief van de spaarrekening) van de afgelopen 3 maanden van u en inwonende meerderjarige kinderen/ andere gezinsleden
 • Beschikking van de toegekende of afgewezen toeslagen
 • Overzicht van schulden en aflossingen
 • Gemeentelijke belastingen met of zonder kwijtscheldingen
U heeft een traject begeleider of bewindvoerder:
 • Overzicht maandbudget
 • Schuldenoverzicht
 • Bankafschriften van de afgelopen 3 maanden van de leefgeld- en beheerrekening.
Medische kosten
 • Wilt u dat wij uw gemaakte medische kosten in de berekening meenemen, dan vragen wij u om de gemaakte medische kosten aan te tonen. Bewaar dus uw rekeningen, de overzichten van uw zorgverzekeraar en uw bankafschriften.
 • U mag alleen het deel van de kosten aftrekken waarvoor u geen vergoeding kunt krijgen van bijvoorbeeld de (aanvullende of collectiviteit) zorgverzekering of de bijzondere bijstand.
 • De kosten die onder het verplicht en/of vrijwillig eigen risico vallen worden niet meegerekend. Het eigen risico wordt al meegenomen in de berekening.

Hoe wordt kostgeld berekend?

Woont uw kind of iemand anders met een eigen inkomen bij u in? Dan is het niet meer dan redelijk om kostgeld te vragen. Kostgeld is een vergoeding voor de gezamenlijke uitgaven van een huishouden zoals huur/hypotheek, energiekosten, gemeentelijke belastingen, enz.

Het inkomen van uw kostganger(s) kan gevolgen hebben voor uw eigen inkomsten, denkend aan:

 1. De hoogte van uw huurtoeslag
 2. Verlies van alleenstaande ouder kop bij KGB
 3. De hoogte van uw uitkering
 4. De hoogte van uw belasting aanslagen

Berekening van kostgeld bij de Voedselbank

Afhankelijk van uw gezinssituatie wordt hiervoor standaard Nibud methode 1 of 3 gerekend, ongeacht of dit daadwerkelijk wordt betaald.  Wanneer het meerderjarige gezinslid inzage geeft om kostgeld te berekenen, wordt het bedrag berekend volgens Nibud methode 1 (Verdelen naar inkomen). Wil het gezinslid geen inzage geven, dan wordt het kostgeld berekend volgens Nibud methode 3 (Verdelen naar grootte van huishouden).

Kostgeld berekenen:
Totaal uitgaven = huur, water, gas, Electra, tv/internet, woonverzekeringen, gemeentelijke- &
waterschapbelastingen,€20 inventaris (slijtage & stoffering), €6 was- & schoonmaakkosten, voedingskosten
(2p/€185, 3p/€145, 4p/€130). Totaal inkomen = inkomen aanvrager + inkomen kostganger. Inkomen
kostganger delen door totaal inkomen = 0.00 (%). Kostgeld bedrag = % x totaal bedrag uitgaven.

 

 

 

 


Welke kosten worden niet mee genomen in de berekening?

Bij de voedselbank wordt tijdens de intake naar gezinssamenstelling, totale inkomsten en noodzakelijke kosten van het bestaan gekeken ongeacht of u wel of niet onder bewind staat.

Er zijn een aantal uitgaven die gedeeltelijk meetellen in de norm:

 1. Maximaal €80 per maand per huishouden -> €60,- TV/Internet, €20,- Mobiel
 2. Maximaal €189 per maand per persoon -> Premie zorgverzekering zonder zorgtoeslag  & overige verzekeringen zoals WA, inboedel, begrafenis
 3. Kinderopvang – alleen wanneer het noodzakelijk is voor werk of scholing kan het verschil (na aftrek van kinderopvangtoeslag) worden meegeteld
 4. Maximaal €80 per maand -> Standaard kosten aanvrager (€15 vervoerkosten, €5,- was- & schoonmaakkosten, €10 persoonlijke verzorging, €37,08 Niet-vergoede ziektekosten: €32,08 eigen risico & €5,- zelfzorgmiddelen)
 5. Maximaal €90 per maand – > Standaard kosten van partner (€15 vervoerkosten, €10 persoonlijke verzorging, €37,08 Niet vergoede ziektekosten: €32,08 eigen risico & €5,-zelfzorgmiddelen, €20 mobiele telefoon, €3,50 bankkosten) 

Deze uitgaven tellen niet mee in de norm:

 1. Autokosten: alleen voor woon – werk verkeer en in heel bijzondere situaties en wanneer u de betalingen kunt laten zien. In dat geval berekenen we €0,38 per kilometer
 2. Medische kosten, mag alleen het deel van de kosten aftrekken waarvoor u geen vergoeding kunt krijgen van bijvoorbeeld de (aanvullende of collectiviteit) zorgverzekering of de bijzondere bijstand. De kosten die onder het verplicht en/of vrijwillig eigen risico vallen worden niet meegerekend.
 3. Kosten van diëten
 4. Kosten van huisdieren: zowel het eten als de  medische kosten rekenen we niet mee. Betreft het een hulp hond, graag de beschikking van toekenning laten zien.
 5. Premie voor spaar-, pensioen of overlijdensrisico verzekering.
 6. Kosten voor sportscholen, hobby’s en lidmaatschappen.
 7. Baby spullen zoals luiers, melk en kleding. Voor deze kosten ontvangt u kinderbijslag
 8. Aflossingen van doorlopende krediet(en) zoals rood staan of postorder bedrijven
 9. Aflossingen aan familie en vrienden
 10. Wanneer u ingekort wordt met een maatregel op uw uitkering omdat u bepaalde verplichtingen uit de Werkloosheidswet niet zou zijn nagekomen of een boete opgelegd heeft gekregen omdat u de inlichtingenplicht zou hebben geschonden
 11. (Verkeers)boetes mits er sprake is van schuldhulpverlening
 12. Geld overmaken naar familie/vrienden
 13. Sparen voor onvoorziene kosten

 

 

 

 


Wat betekent “Geen pakket zonder traject”?

Bij elke voedselbank indicatie (toegekend of afgewezen) ontvangt u een advies.

Omdat het hebben van schulden geen noodzakelijke kosten zijn van het bestaan en de schulden geregeld kunnen en moeten worden als ze toch zijn ontstaan, is het ontvangen van een voedselpakket een tijdelijke oplossing. Het ontvangen van een voedselpakket is geen recht en u kunt maximaal 3 jaar gebruik maken van de ondersteuning van de Voedselbank. Van onze klanten wordt verwacht, dat zij op enige termijn zullen meewerken aan het vinden van oplossing voor hun financiële problemen en dat ze geen nieuwe schulden maken tijdens het ontvangen van het voedselpakket.  We noemen dit: “Geen pakket zonder traject”.  Daarom wordt altijd een advies gegeven bij elke indicatie. Hiermee kunt u uw situatie op de lange termijn verbeteren. Het is belangrijk dat u zo snel mogelijk hulp inschakelt en hieraan meewerkt. Doet u dit niet? Dan wordt de ondersteuning door de Voedselbank beëindigd.

Afhankelijk van uw situatie zijn er verschillende hulp instanties die u kunnen helpen meer grip te krijgen op uw financiën o.a:

 1. Cursus omgaan met geld
 2. Thuisadministratie Humanitas
 3. Schuldhulp maatje
 4. Budget coaching
 5. Maatschappelijk sociaal raadslieden
 6. Budgetbeheer
 7. Schuldhulp verlening
 8. Bewindvoerders

 

 


Ik heb autokosten, tellen deze kosten mee in de berekening?

Autokosten worden alleen nog in heel bijzondere situaties meegerekend in de berekening, het gaat om aantal KM x €0,19 ct. De kosten kunnen gedeeltelijk meegeteld worden in de berekening als u aan één van de onderstaande voorwaarden voldoet:

1. Auto is noodzakelijk voor werk of re-integratie traject buiten Purmerend en de kosten worden niet vergoed, we vragen voor de volgende bewijsstukken:
– Loonstroken om aan te tonen dat u geen reiskosten vergoeding ontvangt
– Re-integratie brief van Gemeente Purmerend

2. Auto is noodzakelijk vanwege chronische gezondheidsproblemen van aanvrager of gezinslid, we vragen voor de volgende bewijsstukken:
– GPK (Gehandicapten Parkeer Kaart) of
– GPP (Gehandicapten Parkeer plaats) of
– Medische indicatie

In alle andere gevallen worden de autokosten niet meegenomen in de berekening.

Let op: reist u met de openbaar vervoer naar uw medische afspraken? Geef dit door, de kosten tellen mee in de berekening.


Welke medische kosten tellen mee in de berekening?

Niet-vergoede medische kosten (voor geschreven medicijnen & noodzakelijke reiskosten voor behandelingen)

Wilt u dat wij uw gemaakte medische kosten in de berekening meenemen, dan vragen wij u om de gemaakte medische kosten aan te tonen. Bewaar dus uw rekeningen, de overzichten van uw zorgverzekeraar en uw bankafschriften. U mag alleen het deel van de kosten aftrekken waarvoor u geen vergoeding kunt krijgen van bijvoorbeeld de (aanvullende of collectiviteit) zorgverzekering, de bijzondere bijstand of aftrekbaar is via de Belastingdienst.

De kosten die onder het verplicht en/of vrijwillig eigen risico vallen worden niet meegerekend. Het eigen risico en zelfzorgmiddelen worden al meegenomen in de berekening onder de post “standaard kosten”.

NB. Kosten voor diëten worden niet meegenomen in de berekening.

 

In deze video vertelt coördinator Anita hoe aanmelding bij de Voedselbank in zijn werk gaat. Let op: de bedragen die in de video worden genoemd, zijn uitsluitend als voorbeeld en zijn niet (meer) correct.