Kledingbank Zaanstad

Deze stichting is geen onderdeel van de voedselbank. Dit is ter informatie, u dient zelf rechtstreeks contact met hun op te nemen.

De Kledingbank is bedoeld als noodhulp voor mensen die financieel niet rond kunnen komen. U kunt tijdens de openingstijden langskomen bij hun uitgiftepunt, in bezit van een verwijsbrief.

Toekenningscriteria
Kleding, zoals die door de Kledingbank ter beschikking wordt gesteld, is bedoeld als NOODHULP voor mensen, die voor korte of langere tijd, financieel echt niet rond kunnen komen. De kleding is expliciet NIET bedoeld als extraatje voor mensen, die het niet breed hebben. U dient bij uw bezoek uw legitimatie en uw verwijsbrief mee te nemen. Uw verwijsbrief houden wij bij uw klantenkaart, maar u dient elke keer wel uw legitimatie mee te nemen. Ook heeft u bij uw eerste bezoek van het nieuwe kalenderjaar een nieuwe verwijsbrief nodig.
De toekenning van de kleding gaat de Kledingbank uit van het besteedbaar inkomen dat mensen maandelijks overhouden voor voeding, kleding en dergelijke. Dit is het bedrag dat overblijft nadat vaste lasten, zoals huur, gas/water/elektriciteit en verzekeringen, betaald zijn. Jaarlijks vindt een herindicatie plaats om te bepalen of de hulp nog steeds noodzakelijk is.

Inname & Uitgiften Kleding:
– Dinsdag: 9.00 tot 14.00 uur.
– Dinsdag: 18.30 tot 20.30 uur (kapster op afspraak)
– Woensdag; 9.00 tot 14.00 uur.
– Donderdag: 9.00 tot 14.00 uur.
– Donderdag : 18.30 tot 20.30 uur
– Eerste Zaterdag van de maand 13.00 tot 16.00 uur