Wij vinden een goede samenwerking met (regionale) hulpverleners heel belangrijk. U kent immers de mensen om wie het gaat en kan dus het beste inschatten of het aanvragen van een voedselpakket echt nodig is.

Wij vragen u absoluut niet om de beoordeling van een aanvraag te doen. Ook niet om de criteria die worden gesteld om in aanmerking  voor een voedselpakket te komen toe te passen in uw gesprek en daar een toezegging over te doen. We willen de ruimte geven aan mensen waar het nodig is om even op adem te komen. Soms heeft de klant  op papier voldoende beschikbaar te besteden bedrag, maar door één of andere redenen is het geld niet beschikbaar, omdat bijvoorbeeld de financiële situatie nog gestabiliseerd moet worden. We vragen wel om een toelichting van de situatie te melden bij de aanvraag en wat het plan van aanpak zal zijn.

Bij het verlengen hanteren wij dan wel een aantal vaste Toekenningscriteria om te bepalen of iemand in aanmerking komt voor een voedselpakket.

Hoe vraagt u een voedselpakket aan voor uw klant? Of hoe kan u de voedselbank indicatie laten verlengen?

Twijfelt u of uw klant in aanmerking komt? Heeft uw klant niet genoeg eten in huis? Neem gerust contact met ons op. We helpen u graag of klik hier

Wij beoordelen elke donderdagochtend (tot 12:00) alle aanvragen die wij in de week daarvoor hebben ontvangen. U en uw klant krijgen op die donderdag van ons bericht met toekenning of afwijzing van de aanvraag. Op de indicatie staat altijd een plan van aanpak of een advies. Hiermee kan uw klant zijn/haar situatie op de lange termijn verbeteren. Het is belangrijk dat hij/zij hieraan meewerkt.

Er kunnen lokaal redenen zijn om af te wijken van deze criteria.

Veel gestelde vragen: 

Welke documenten heb ik nodig voor een indicatie?

U heeft geen traject begeleider of geen bewindvoerder:

 • Bankafschriften (inclusief van de spaarrekening) van de afgelopen 3 maanden van u en inwonende meerderjarige kinderen/ andere gezinsleden
 • Beschikking van de toegekende of afgewezen toeslagen
 • Overzicht van schulden en aflossingen
 • Gemeentelijke belastingen met of zonder kwijtscheldingen

U heeft een traject begeleider of bewindvoerder:

 • Overzicht maandbudget
 • Schuldenoverzicht
 • Bankafschriften van de afgelopen 3 maanden van de leefgeld- en beheerrekening.

Medische kosten

 • Wilt u dat wij uw gemaakte medische kosten in de berekening meenemen, dan vragen wij u om de gemaakte medische kosten aan te tonen. Bewaar dus uw rekeningen, de overzichten van uw zorgverzekeraar en uw bankafschriften.
 • U mag alleen het deel van de kosten aftrekken waarvoor u geen vergoeding kunt krijgen van bijvoorbeeld de (aanvullende of collectiviteit) zorgverzekering of de bijzondere bijstand.
 • De kosten die onder het verplicht en/of vrijwillig eigen risico vallen worden niet meegerekend. Het eigen risico wordt al meegenomen in de berekening.
Hoe wordt kostgeld berekend?

Woont uw kind of iemand anders met een eigen inkomen bij u in? Dan is het niet meer dan redelijk om kostgeld te vragen. Kostgeld is een vergoeding voor de gezamenlijke uitgaven van een huishouden zoals huur/hypotheek, energiekosten, gemeentelijke belastingen, enz.

Het inkomen van uw kostganger(s) kan gevolgen hebben voor uw eigen inkomsten, denkend aan:

 1. De hoogte van uw huurtoeslag
 2. Verlies van alleenstaande ouder kop bij KGB
 3. De hoogte van uw uitkering
 4. De hoogte van uw belasting aanslagen

Berekening van kostgeld bij de Voedselbank

Afhankelijk van uw gezinssituatie wordt hiervoor standaard Nibud methode 1 of 3 gerekend, ongeacht of dit daadwerkelijk wordt betaald.  Wanneer het meerderjarige gezinslid inzage geeft om kostgeld te berekenen, wordt het bedrag berekend volgens Nibud methode 1 (Verdelen naar inkomen). Wil het gezinslid geen inzage geven, dan wordt het kostgeld berekend volgens Nibud methode 3 (Verdelen naar grootte van huishouden).

Kostgeld berekenen:
Totaal uitgaven = huur, water, gas, Electra, tv/internet, woonverzekeringen, gemeentelijke- &
waterschapbelastingen,€20 inventaris (slijtage & stoffering), €6 was- & schoonmaakkosten, voedingskosten
(2p/€185, 3p/€145, 4p/€130). Totaal inkomen = inkomen aanvrager + inkomen kostganger. Inkomen
kostganger delen door totaal inkomen = 0.00 (%). Kostgeld bedrag = % x totaal bedrag uitgaven.

 

 

 

 

Welke kosten worden niet mee genomen in de berekening?

Bij de voedselbank wordt tijdens de intake naar gezinssamenstelling, totale inkomsten en noodzakelijke kosten van het bestaan gekeken ongeacht of u wel of niet onder bewind staat.

Er zijn een aantal uitgaven die gedeeltelijk meetellen in de norm:

 1. Maximaal €80 per maand per huishouden -> €60,- TV/Internet, €20,- Mobiel
 2. Maximaal €189 per maand per persoon -> Premie zorgverzekering zonder zorgtoeslag  & overige verzekeringen zoals WA, inboedel, begrafenis
 3. Kinderopvang – alleen wanneer het noodzakelijk is voor werk of scholing kan het verschil (na aftrek van kinderopvangtoeslag) worden meegeteld
 4. Maximaal €80 per maand -> Standaard kosten aanvrager (€15 vervoerkosten, €5,- was- & schoonmaakkosten, €10 persoonlijke verzorging, €37,08 Niet-vergoede ziektekosten: €32,08 eigen risico & €5,- zelfzorgmiddelen)
 5. Maximaal €90 per maand – > Standaard kosten van partner (€15 vervoerkosten, €10 persoonlijke verzorging, €37,08 Niet vergoede ziektekosten: €32,08 eigen risico & €5,-zelfzorgmiddelen, €20 mobiele telefoon, €3,50 bankkosten) 

Deze uitgaven tellen niet mee in de norm:

 1. Autokosten: alleen voor woon – werk verkeer en in heel bijzondere situaties en wanneer u de betalingen kunt laten zien. In dat geval berekenen we €0,38 per kilometer
 2. Medische kosten, mag alleen het deel van de kosten aftrekken waarvoor u geen vergoeding kunt krijgen van bijvoorbeeld de (aanvullende of collectiviteit) zorgverzekering of de bijzondere bijstand. De kosten die onder het verplicht en/of vrijwillig eigen risico vallen worden niet meegerekend.
 3. Kosten van diëten
 4. Kosten van huisdieren: zowel het eten als de  medische kosten rekenen we niet mee. Betreft het een hulp hond, graag de beschikking van toekenning laten zien.
 5. Premie voor spaar-, pensioen of overlijdensrisico verzekering.
 6. Kosten voor sportscholen, hobby’s en lidmaatschappen.
 7. Baby spullen zoals luiers, melk en kleding. Voor deze kosten ontvangt u kinderbijslag
 8. Aflossingen van doorlopende krediet(en) zoals rood staan of postorder bedrijven
 9. Aflossingen aan familie en vrienden
 10. Wanneer u ingekort wordt met een maatregel op uw uitkering omdat u bepaalde verplichtingen uit de Werkloosheidswet niet zou zijn nagekomen of een boete opgelegd heeft gekregen omdat u de inlichtingenplicht zou hebben geschonden
 11. (Verkeers)boetes mits er sprake is van schuldhulpverlening
 12. Geld overmaken naar familie/vrienden
 13. Sparen voor onvoorziene kosten

 

 

 

 

Wat betekent “Geen pakket zonder traject”?

Bij elke voedselbank indicatie (toegekend of afgewezen) ontvangt u een advies.

Omdat het hebben van schulden geen noodzakelijke kosten zijn van het bestaan en de schulden geregeld kunnen en moeten worden als ze toch zijn ontstaan, is het ontvangen van een voedselpakket een tijdelijke oplossing. Het ontvangen van een voedselpakket is geen recht en u kunt maximaal 3 jaar gebruik maken van de ondersteuning van de Voedselbank. Van onze klanten wordt verwacht, dat zij op enige termijn zullen meewerken aan het vinden van oplossing voor hun financiële problemen en dat ze geen nieuwe schulden maken tijdens het ontvangen van het voedselpakket.  We noemen dit: “Geen pakket zonder traject”.  Daarom wordt altijd een advies gegeven bij elke indicatie. Hiermee kunt u uw situatie op de lange termijn verbeteren. Het is belangrijk dat u zo snel mogelijk hulp inschakelt en hieraan meewerkt. Doet u dit niet? Dan wordt de ondersteuning door de Voedselbank beëindigd.

Afhankelijk van uw situatie zijn er verschillende hulp instanties die u kunnen helpen meer grip te krijgen op uw financiën o.a:

 1. Cursus omgaan met geld
 2. Thuisadministratie Humanitas
 3. Schuldhulp maatje
 4. Budget coaching
 5. Maatschappelijk sociaal raadslieden
 6. Budgetbeheer
 7. Schuldhulp verlening
 8. Bewindvoerders

 

 

Aanvraag verlengen
Twee weken voordat de toewijzingstermijn is verstreken, kan u of uw klant verzoeken om verlenging. Voedselbank Purmerend kan een verlenging geven voor een eenmalig pakket of voor een langere periode tot maximaal 6 maanden. In principe geeft de Voedselbank Purmerend geen verlenging als u daarmee langer dan 3 jaar een voedselpakket zou krijgen.

Niet opgehaalde voedselpakketten
Natuurlijk kan het een keertje voorkomen dat uw klant zijn/haar voedselpakket niet kan ophalen. De klant dient van te voren af te bellen op het telefoonnummer dat vermeld staat in de bevestigingsbrief. Dan kunnen wij het pakket nog verdelen onder andere mensen. Helaas komt het voor dat voedselpakketten niet worden opgehaald. Wanneer uw klant tweemaal of vaker binnen een periode van 4 weken, zijn of haar pakket niet ophaalt, wordt deze van de lijst verwijderd. U of uw klant moet dan opnieuw een aanvraag indienen.

Heeft u vragen?
Heeft u vragen over het invullen van het aanvraagformulier of wilt u een noodpakket aanvragen? Mail dan naar administratie@voedselbankpurmerend.nl of bel naar 06 – 41 38 26 70 (bij geen gehoor kunt u ook een sms of whatsapp sturen, dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u).