Informatie voor hulpverleners

Wij vinden een goede samenwerking met (regionale) hulpverleners heel belangrijk. U kent immers de mensen om wie het gaat en kan dus het beste inschatten of het aanvragen van een voedselpakket echt nodig is.

Wij vragen u absoluut niet om de beoordeling van een aanvraag te doen. Ook niet om de criteria die worden gesteld om in aanmerking  voor een voedselpakket te komen toe te passen in uw gesprek en daar een toezegging over te doen. We willen de ruimte geven aan mensen waar het nodig is om even op adem te komen. Soms heeft de klant  op papier voldoende beschikbaar te besteden bedrag, maar door één of andere redenen is het geld niet beschikbaar, omdat bijvoorbeeld de financiële situatie nog gestabiliseerd moet worden. We vragen wel om een toelichting van de situatie te melden bij het aanvraag en wat de plan van aanpak zal zijn.

Bij het verlengen hanteren wij dan wel een aantal vaste Toekenningscriteria 2019 om te bepalen of iemand in aanmerking komt voor een voedselpakket.

Hoe vraagt u een voedselpakket aan?
Is uw klant woonachtig in Purmerend of Beemster, dan kunt u zelf een aanvraag digitaal indienen of u kunt een afspraak maken. U vult op het formulier de gegevens van de klant in (ook de telefoonnummer en e-mail adres van de klant). Is uw klant woonachtig in de regio Edam-Volendam, Landsmeer of Waterland, dan kunt u contact opnemen met Serena Smits van SMDzw.

Wij beoordelen elke donderdagochtend (tot 12:00) alle aanvragen die wij in de week daarvoor hebben ontvangen. Zowel u als uw klant krijgt op die donderdag een bericht van ons met toekenning of een afwijzing van de aanvraag. Op de indicatie staat altijd een plan van aanpak of een advies. Hiermee kan uw klant zijn/haar situatie op de lange termijn verbeteren. Het is belangrijk dat uw klant hieraan meewerkt.

Doet hij/zij dit niet? Dan wordt de ondersteuning door de voedselbank niet verlengt.

Aanvraag verlengen
Twee weken voordat de toegewezen termijn is verstreken, kan u of uw klant de aanvraag laten verlengen. U of uw klant vult opnieuw het aanvraagformulier (Purmerend of Beemster) of u neemt contact op met Serena Smits (Edam-Volendam, Landsmeer of Waterland)in met de meest actuele financiële situatie. Een kopie van de vorige aanvraag accepteren wij niet. In principe is de maximale duur voor ondersteuning 3 jaar. Dit is even lang als een schuldsaneringstraject.

Niet opgehaalde voedselpakketten
Natuurlijk kan het een keertje voorkomen dat uw klant zijn/haar voedselpakket niet kunt ophalen. De klant dient van te voren af te bellen op het telefoonnummer dat achter de klantenkaart staat. Dan kunnen wij het pakket nog verdelen onder andere mensen. Helaas komt het voor dat voedselpakketten niet worden opgehaald. Wanneer uw klant tweemaal of vaker binnen een periode van 4 weken, zijn of haar pakket niet ophaalt, wordt deze van de lijst verwijderd. U of uw klant kunt dan pas na 3 maanden een nieuwe aanvraag indienen.

Heeft u vragen?
Heeft u vragen over het invullen van het aanvraagformulier of wilt u een noodpakket aanvragen? Mail dan naar administratie@voedselbankpurmerend.nl of bel naar 06 – 41 38 26 70 (bij geen gehoor kunt u ook een sms of whatsapp sturen, dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u).