Stichting Blijdesteyn

 

Voor veel alleenstaande vrouwen zit vakantie er helaas niet in. Er is geen geld voor. In zo’n geval kan Stichting Blijdesteyn uitkomst bieden. Vrouwen, die in een moeilijke financiële situatie verkeren, kunnen bij ons een beurs aanvragen. Daarmee kunnen ze een vakantie boeken. Aan het eind van ieder jaar verloot de stichting een aantal vakantiebeurzen onder de aanvragers.

Voor wie?

Voor alleenstaande vrouwen. U hoeft geen klant te zijn bij de voedselbank

Voorwaarden

U kunt een vakantiebeurs aanvragen als u op 1 november van het jaar van aanvraag:
1. minimaal 21 en maximaal 40 jaar oud bent;
2. en een bijstandsuitkering hebt, of andere inkomsten die niet hoger liggen dan een bijstandsuitkering;
3. en alleenstaand bent, dat wil zeggen officieel gescheiden, ongehuwd of weduwe, met of zonder kinderen;
4. en de Nederlandse nationaliteit bezit, of indien dit niet het geval is, u ten tijde van de aanvraag:
• minimaal 5 jaar aaneensluitend woonachtig bent in Nederland
• én in het bezit bent van een verblijfsvergunning (legale status).

Als u al eerder een vakantiebeurs hebt ontvangen, studente bent, voor een ander doel dan vakantie of voor een groep aanvraagt, komt u niet voor een beurs in aanmerking. U kunt ook geen vakantiebeurs aanvragen voor iemand anders.

Privacy

U dient uw aanvraag bij de stichting zonder tussen komst van de voedselbank .